Mer jul

Maxi - AIR Music 1991

Katalognummer
Vinyl CD DVD Kassett
- AIRSCD 062 - -

Låtlista
Vinyl CD/DVD Titel Längd
- 1 Mer jul (Jubileumsversion) 3:59
- 2 Mer jul 3:55
- 3 Mer jul (Långdansversion) 5:22
- 4 Mer jul (Sing-a-longversion) 4:52